Prop. 29 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget