Prop. 29 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget