Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 31 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringar i løyvingar mv. under programkategoriane 21.10 Administrasjon, 21.20 Luftfartsformål, 21.30 Vegformål, 21.40 Særskilde transporttiltak, 21.50 Jernbaneformål, 21.60 Kystforvaltning og 22.10 Post og telekommunikasjonar.

Til forsida av dokumentet