Prop. 31 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget