Prop. 32 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen kjem Olje- og energidepartementet med framlegg til endringar i statsbudsjettet 2016 i samsvar med kapittel 2. I kapittel 3 er gitt ei omtale av statleg deltaking i gassfeltet Dvalin. I kapittel 4 er gitt ei oppdatering av Martin Linge-prosjektet, som varsla i Prop. 1 S (2015–2016) for Olje- og energidepartementet. I kapittel 5 gjer departementet greie for bruk av fullmakter under petroleumsverksemda.