Prop. 32 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget