Prop. 39 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget