Prop. 39 S (2021–2022)

Tillegg til Prop. 36 S (2021–2022) om ny saldering av statsbudsjettet 2021

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget