Prop. 51 L (2014-2015)

Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Forslag om påbud om bruk av flytevest for barn og unge under 16 år.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget