Prop. 53 L (2016–2017)

Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)

Proposisjonen inneholder forslag om å innføre unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger. Portalen utvikles av Forbrukerrådet, og unntaket skal hindre at det legges til rette for priskoordinering i dagligvaremarkedet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget