Prop. 59 L (2014-2015)

Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog)

Prop. 59 L (2014–2015) Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven. Henvisning fra psykolog gir grunnlag for at trygden dekker behandling hos deler av spesialisthelsetjenesten. Formålet med lovendringen er å gjøre det lettere for pasienten å få riktig behandling. I tillegg er forslaget forenklende og tidsbesparende for både pasienten og helsetjenesten. Forslaget fjerner unødig byråkrati og dobbeltarbeid i helsetjenesten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget