Prop. 61 L (2016–2017)

Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)

Proposisjonen omhandler endringer i straffeprosessloven og politiloven for å gi en utvidet adgang til utlevering av opplysninger fra PST til E-tjenesten. Lovforslaget gir PST mulighet til å utlevere opplysninger innhentet ved skjulte tvangsmidler til E-tjenesten, dersom det er nødvendig for «forebyggelses- og sikkerhetsmessige» formål. Det foreslås ikke en plikt for PST til utlevering av informasjon, kun en rett. Forslagene utvider adgangen til å utlevere informasjon som allerede kan innhentes med hjemmel i straffeprosessloven og politiloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget