Prop. 62 L (2022–2023)

Endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke)

Proposisjonen omhandlar endringar i Finnmarksloven som krevst på grunn av Stortingets vedtak av 14. juni 2022 om delinga av Troms og Finnmark fylke.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget