Prop. 64 L (2019–2020)

Lov om Eldreombudet

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om Eldreombudet som skal danne rammen for Eldreombudets arbeidsområde og virksomhet. Loven skal både bidra til å fremme eldres interesser i samfunnet og regulere Eldreombudets oppgaver og virksomhet slik at Eldreombudet kan ivareta formålet. Eldreombudet vil selv utforme sin rolle innenfor formålet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget