Prop. 67 S (2018–2019)

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018

Proposisjonen omhandler samtykke til ratifisering av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Tyrkia. Avtalen ble undertegnet i Sauðárkrókur 25. juni 2018. Frihandelsavtalen erstatter den eksisterende frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia av 10. desember 1991. Hovedmålsettingen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid mellom EFTA-statene og Tyrkia. Det er en bred og omfattende avtale, der samtlige kapitler fra avtalen av 1991 har blitt oppdatert. I tillegg har det blitt lagt til nye kapitler om henholdvis handel med tjenester, handel og bærekraftig utvikling og tvisteløsning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget