Prop. 72 L (2014-2015)

Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak foreslås utvidet til å omfatte flere typer hjelpetiltak. I tillegg foreslår departementet å lempe på vilkårene for å pålegge tilsyn. Lovforslaget skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget