Prop. 78 S (2019–2020)

Investeringar i Forsvaret

Regjeringa ber i proposisjonen om Stortinget si godkjenning til å starte opp to nye investeringsprosjekt, eit nytt eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt, eit nytt materiellprosjekt, og endre kostnadsramma på eit tidlegerare godkjent eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget