Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 8 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 20. mai 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia ble undertegnet 17. desember 2009 og trådte i kraft 1. juli 2011. På EFTAs ministermøte sommeren 2010 ble det besluttet at EFTA i alle pågående og fremtidige forhandlinger om frihandelsavtaler skal forhandle om å inkludere et eget kapittel om handel og bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn ba EFTA om at det inkluderes et kapittel om handel og bærekraftig utvikling i frihandelsavtalen med Serbia, samt at fortalen og formålsbestemmelsen i avtalen oppdateres. Serbia aksepterte dette (forhandlinger om endringene av frihandelsavtalen ble ferdigstilt 2. desember 2014), og forhandlinger om protokoll om nevnte endringer av frihandelsavtalen ble ferdigstilt 17. april 2015. Protokollen om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia ble undertegnet 20. mai 2015 i Beograd.

I og med at ratifikasjon av protokollen anses som en sak av særlig stor viktighet, er Stortingets samtykke til ratifikasjon nødvendig i medhold av Grl. § 26 annet ledd.

Protokollen i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside