Prop. 84 S (2016–2017)

Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

I

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune blir slått saman seinast frå 1. januar 2020.

II

Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune blir slått saman seinast frå 1. januar 2020.

III

Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune blir slått saman seinast frå 1. januar 2020.

IV

Hordland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune blir slått saman seinast frå 1. januar 2020.

V

Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune blir slått saman seinast frå 1. januar 2020.

Til forsida av dokumentet