Prop. 91 L (2014-2015)

Endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a)

Lovendringen innebærer at forurensningsloven § 32 a, som gir kommunen plikt til å utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter samt lage oversikt over havner innenfor kommunen, blir omfattet av det statlige tilsynet etter forurensningsloven § 48 a.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget