Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Endring av reindriftsloven § 60 hvor fylkesmannen får myndighet til å fastsette et øvre reintall per siidaandel.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget