Prop. 95 L (2015–2016)

Endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.)

Proposisjon omhandler forslag som styrker studentenes rettigheter og som skal bidra til å skape forutsigbarhet for studentene, fagskolene, fagskoleeierne og andre interessenter. Det foreslås blant annet nye bestemmelser som regulerer gjennomføringen av eksamen, ny klageordning, regulering av adgangen til å markedsføre seg som fagskole samt en ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget