Prop. 99 S (2020–2021)

Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om utbygging og delvis bompengefinansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark

  1. Stortinget gir si tilslutning til utbygging og delvis bompengefinansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark.

  2. Stortinget samtykker til at Bompengeselskap Nord AS får løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark fylkeskommune. Vilkåra for finansieringa går fram av denne proposisjonen.

  3. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med Bompengeselskap Nord AS om delfinansiering av Bypakke Tenk Tromsø. Avtalen gir bompengeselskapet rett til å krevje inn bompengar innanfor dei vilkåra denne proposisjonen fastset.