Rapport: Å sende en bekymringsmelding - eller la det være

NOVA har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapporten ” Å sende en bekymringsmelding – eller la det være”. Rapporten belyser blant annet hvorfor barnehagen i liten grad melder fra til barnevernet ved bekymring, og hvilke rutiner barnehagen bør ha der det er mistanke om omsorgssvikt.

NOVA har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapporten ” Å sende en bekymringsmelding – eller la det være”.
Rapporten belyser blant annet hvorfor barnehagen i liten grad melder fra til barnevernet ved bekymring, og hvilke rutiner barnehagen bør ha der det er mistanke om omsorgssvikt.
Les rapporten her.