Rapport "Den gode barnehagen er en likestillt barnehage" 2007

Rapport fra konferansen "Den gode barnehage er en likestilt barnehage" i Tromsø 14.-15. november 2007 er nå klar. Konferansen la vekt på å få fram aktiviteter og resultater, blant annet av forskningsinnsatsen, i forbindelsen med Handlingsplan for likestilling i barnehagen 2004- 2007.

Les hele rapporten her