Rapport fra arbeidsgruppe om organisert arbeidsliv

En arbeidsgruppe la i juni 2021 fram en rapport med innspill til tiltak for å styrke organisasjonsgradene i arbeidslivet. Arbeidsgruppa har bestått av deltakere fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet og Arbeids- og sosialdepartementet.

I rapporten legges det særlig vekt på tiltak for å styrke kunnskapen om det organiserte arbeidslivet. Rapporten ble lagt fram for Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Arbeidet vil bli fulgt opp i videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Rapport