Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av svalbardskatt

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Her kan du lese rapporten fra arbeisgruppen for utredning av svalbardskatt av 30. april 2007 i pdf-format.