Rapport som sammenligner barnevernet i fem land med Norge

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen sammenlignet barnevernssystemet i fem land med det norske systemet.

Rapporten sammenligner barnevernssystemene i Polen, Romania, Tsjekkia, Litauen og Russland med Norge.

Les rapporten her.