Rapport: Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek

Håkon Kavli, Jon Martin Sjøvold, Øystein Lorvik Nilsen, Mari Opsahl, Annika Myhre Jahren og stipendiat Terje Colbjørnsen

Denne rapporten utgjør sluttleveransen fra utredningen om e-bøker og utlån i folkebibliotek. Rapporten er gjennomført av Rambøll på oppdrag for Kulturdepartementet i perioden februar til juni 2015.

Rapport om utlån av e-bøker i folkebibliotek.pdf (PDF)