Rapporter mottatt fra de fire utvalgene knyttet til sjøkabelalternativet for kraftledning mellom Sima og Samnanger

I etterkant av konsesjon gitt Statnett 2.juli 2010 til å bygge luftledningen Sima-Samnanger, tok regjeringen initiativ til en ekstern gjennomgang av sjøkabelalternativet. Fire utvalg ble satt ned for å se på teknologiske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold ved en sjøkabelløsning. Rapportene ble overrakt 1. februar 2011.

 

Utvalg 1: Teknologi, økonomi og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning

Powerpoint fra pressekonferansen for Utvalg I

 

Utvalg 2: Virkninger for kraftsystemet ved kabling

Powerpoint fra pressekonferansen for Utvalg II

 

Utvalg 3: Konsekvensene av at man trenger lenger tid på en ny overføringsforbindelse til Bergensområdet (BKK-området)

Powerpoint fra pressekonferansen for Utvalg III

 

Utvalg 4: Samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativet

Powerpoint fra pressekonferansen for Utvalg IV