Regionråd i Norge

NIVI Rapport 2018:3

NIVI Analyse as har nylig ferdigstilt en rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kartlegger status for regionrådene i Norge.

Av rapporten fremgår det at vi har 66 regionråd i Norge. Regionrådene har særlig oppmerksomhet mot samfunnsutvikling og mulighetene som ligger i grenseoverskridende perspektiver. Rapporten er bestilt som ledd i arbeidet med stortingsmelding om distriktspolitikken som planlegges framlagt sommeren 2019.