Ringvirkningsanalyse Barentshavet-Lofoten

Utredning om sammenhengen mellom petroleumsvirksomhet og sysselsetting i nord.

Les mer og last ned rapporten på Olje- og energidepartementet sine nettsider.