ROBEK - kort vei inn, lang vei ut

Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut?

Departementet lyste i 2018 ut et prosjekt som skulle kartlegge årsaker til at kommuner sliter med å komme seg ut av ROBEK-registeret, selv om kommuner generelt har vist gode økonomiske resultater de siste årene. Prosjektet skulle også kartlegge årsaker til at kommuner med lang fartstid i registeret har kommet seg ut og forblitt ute. Herunder skulle også fylkesmannens rolle og bruk av virkemidler belyses.

Prosjektet er gjennomført av Senter for økonomisk forskning (SØF), som nå har nå kommet med en rapport. Det er gjennomført caseundersøkelser i totalt syv kommuner (Halden, Moss, Vågsøy, Giske, Sula, Saltdal og Hadsel) og samtaler med fire fylkesmenn (Østfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland). Det er i tillegg utført empiriske analyser for å teste erfaringer om utfordringer og suksessfaktorer kunne generaliseres for en større gruppe kommuner ved å utnytte hele ROBEK-historikken.

Rapporten: 
ROBEK – kort vei inn, lang vei ut:
Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut? (pdf)