Dokument

Rundskriv F-01-16 Endringer i opptaksforskriften

Det er vedtatt endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning. Dette innebærer blant annet at det blir forsøk med karakterkrav på flere studier i høyere utdanning og økt krav i matematikk til realfagstudier. Tilleggspoeng for jenter, såkalte jentepoeng, fjernes fra halvparten av de studiene ved NTNU som hittil har hatt slike tilleggspoeng ved opptak.

Rundskriv_F_01_16.pdf

 Vedlegg til rundskriv F-01-16.pdf

Det er vedtatt endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning. Dette innebærer blant annet at det blir forsøk med karakterkrav på flere studier i høyere utdanning og økt krav i matematikk til realfagstudier. Tilleggspoeng for jenter, såkalte jentepoeng, fjernes fra halvparten av de studiene ved NTNU som hittil har hatt slike tilleggspoeng ved opptak.

Forsøkene med skjerpede opptakskrav innføres på disse studiene:

  • Realfagsstudiene får krav om programfag i matematikk R2 fra 2018. Endringen varsles nå fordi dagens VG1-elever må ta høyde for dette før de velger programfag til VG2 og VG3. Dette kravet kommer i tillegg til de allerede fastsatte kravene. Det er en forsøksordning som skal gå over fire år.
  • Sykepleie- og journalistutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus får karakterkrav i norsk. Disse kravene gjelder fra og med opptaket for studieåret 2017-2018 i tre år.
  • Engelskspråklige utdanningsprogram ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får Karakterkrav i fellesfaget engelsk. Også dette fra studieåret 2017-2018.

Forsøkene skal evalueres for å se hvilken innvirkning de har hatt.

Jentepoeng
I tillegg fjernes såkalte jentepoeng fra om lag halvparten av mastergraderprogrammene i teknologi, også kalt siving-studier, på NTNU. Kvinneandelen på de studiene der søkerne ikke lenger får jentepoeng, har nå blitt så høy at det ikke lenger er behov for ekstra virkemidler for å få flere kvinnelige søkere. Jentepoengene fjernes fra og med årets opptak, det vil si studieåret 2016-2017.

Endringene var på høring fram til 16. november 2016, og ble tatt inn i forskriften 22. januar.