Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (undervisningskompetanse m.m.)

Stortinget vedtok 12. juni 2012 endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Departementet gir i dette rundskrivet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene.

Stortinget vedtok 12. juni 2012 endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Departementet gir i dette rundskrivet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene.


Last ned rundskriv F-02-12 ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-02-12 (PDF-fil, 190 kB)


Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.