Informasjon om endringer i friskoleloven (ny privatskolelov) mv

Rundskrivet informerer om endringer i friskoleloven (ny privatskolelov) vedtatt av Stortinget 12. juni 2007.

Rundskriv F-14-07: Informasjon om endringer i friskoleloven (ny privatskolelov) mv (PDF-fil)

---------------------------------------------------------------------------------------

Dette rundskrivet er publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html