Forsiden

Rundskriv N-1/2013 om kabotasje innen godstransport på veg

Rundskrivet gjelder forståelsen av § 2a i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402, som trådte i kraft 1. juli 2011.

Rundskrivet gjelder forståelsen av § 2a i forskrift om internasjonal person- og
godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402, som trådte i kraft 1. juli 2011. Bestemmelsen regulerer kabotasje innen godstransport på vei.

Les rundskrivet her (pdf)