Sak om innsyn i kundelister

Brev til Sivilombudsmannen 20. desember 2013.

Svar fra Statsministerens kontor på Sivilombudsmannens uttalelse 19. desember 2013.