Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV

Rapport fra Proba samfunnsanalyse om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere

I forbindelse med meldingen til Stortinget om livslang læring og utenforskap har Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet bestilt en kartlegging av samarbeidet mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere.

Proba samfunnsanalyse og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) belyser i denne rapporten hvordan arbeids- og utdanningsmyndigheter i fylkene samarbeider om voksne over 21 år som ikke har fullført videregående opplæring og som har behov for bistand fra begge instanser, henholdsvis NAV og fylkeskommunen. Søkelyset rettes mot det operative samarbeidet.

Les rapporten

 

Les rapporten her (PDF)

Oppdragstaker

Proba samfunnsanalyse og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Oppdragsgiver

Rapporten er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.