Samarbeidsmodeller for kunnskap og kompetanse i bedrifter

Rapport fra NIVI

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vox, har NIVI kartlagt modeller for kompetansehevende tiltak for ansatte i små og mellomstore bedrifter.

Rapporten presenterer kartlegging og sammenlikning av ulike regionale og lokale modeller for tilrettelegging av kunnskaps- og kompetansehevende tilbud for ansatte i små og mellomstore bedrifter (SMB). Følgende modeller er valgt ut:

  • Kunnskapsparken Helgeland (KPH)
  • Høgskolesenteret i Kongsvinger
  • Rogaland kurs- og kompetansesenter (RKK)
  • Innovative Opplevelser
  • Nordnordske Entreprenørers Serviceorganiasjon (NESO)

Rapporten Økt kunnskap og kompetanse blant ansatte i små og mellomstore bedrifter - samarbeidsmodeller i mindre markeder.