Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

NIBR-rapport 2011:28

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet undersøkt hvordan fylkesmannens samordning av statlig tilsyn etter kommunelovens § 60e fungerer i praksis. Videre har bruken av systemrevisjon som tilsynsmetode blitt undersøkt, samt hvordan statlige tilsynsmyndigheter forholder seg til kommunenes egenkontroll.