SKOG 22 – Nasjonal strategi for skog – og trenæringen

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.