Skogbrannberedskap og håndtering av den senere tids skogbranner i Norge

Rapport fra arbeidsgruppe opprettet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet bad Direktoratet for samfunnssikkerhet 1. juli i år om å opprette en arbeidsgruppe for å vurdere norsk skogbrannberedskap og den senere tids skogbranner. Arbeidsgruppen la frem sin rapport 4. november 2008.

Justisdepartementet bad Direktoratet for samfunnssikkerhet 1. juli i år om å opprette en arbeidsgruppe for å vurdere norsk skogbrannberedskap og den senere tids skogbranner.

Arbeidsgruppen ble ledet av fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen.

Arbeidsgruppen la frem sin rapport 4. november 2008.

Les rapporten her (pdf).