Høring - skogbrannberedskap og håndtering av den senere tids skogbranner i Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2008