Sosial dumping og andre regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor

Sluttrapport

Sluttrapport fra partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. mars 2011.

Sluttrapport fra partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. mars 2011.

Last ned rapport (pdf 0,3 mb)