Språk-, lese- og skrivestrategi

Språkløyper - språk-, lese- og skrivestrategi for barnehage og skole

Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke norske barn og elevers ferdigheter i språk, lesing og skriving. Alle norske barnehager og skoler vil få mulighet til å delta i løpet av fire år.

Bilde av elever som skriver
Foto: Sveinung Uddu Ystad

Språkløyper er en bred satsing som retter seg mot hele barnehagepersonalet og faglærerne på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Det er utviklet praktiske verktøy som kan brukes av ansatte i barnehage og på skolen. Disse er fritt tilgjengelige på www.sprakloyper.no.

Barnehager og skoler kan benytte seg av digitale kompetansepakker. Dette er undervisningsopplegg eller opplegg for samlingsstunder, som kan brukes direkte i arbeidet i barnehage og skole. Språkpakkene er laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere.

Det arrangeres også frivillige oppstartsamlinger for lærere og barnehage- og skoleledere som vil bruke språkpakkene. I strategiperioden vil det årlig lyses ut midler slik at kommuner og fylkeskommuner kan søke om økonomisk tilskudd for å bli en språkkommune. Neste søknadsfrist vil være i mars 2017.

Det er Lesesenteret som har ansvar for å drive strategien. 

Les strategien på www.sprakloyper.no

Les mer på Lesesenterets nettsider