St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 1700-1795, 2463

Inntektskapitler: 4700-4799

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format

Følg proposisjonen på Stortinget