Forsiden

Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Vilkårene for norsk statsborgerskap.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov