Statsborgerloven

Lov om norsk statsborgerskap

Loven regulerer erverv og tap av norsk statsborgerskap. Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter