St.meld. nr. 11 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet - Regionfelt Østlandet

Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet - Regionfelt Østlandet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no